Hotline: (+84) 908 887 661   |     Email: manhtrans@gmail.com
Đăng ký | Đăng Nhập
 
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH HỌC THUẬT (IELTS)

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH HỌC THUẬT (IELTS)

18/08/2022 04:36:44

GM EDU cung cấp các khóa học luyện thi IELTS chất lượng và uy tín, giúp sinh viên nắm rõ yêu cầu làm bài thi học thuật và thực hành xuyên suốt quá trình luyện thi. Thêm vào đó, GM EDU có các nhóm

KHÓA HỌC IELTS FOUNDATION 3.0 – 4.0

KHÓA HỌC IELTS FOUNDATION 3.0 – 4.0

17/08/2022 17:55:56

Đối Tượng: Học viên đã hoàn tất khóa AVGT TRUNG CẤP (hoặc tương đương) Khóa học: 12 tuần - 4.5 giờ/ 1 tuần Giáo Trình chính: BASIC IELTS READING, IMPROVE LISTENING & SPEAKING, Success in IELTS

KHÓA HỌC IELTS COMPLETE 4.0 – 5.0

KHÓA HỌC IELTS COMPLETE 4.0 – 5.0

16/08/2022 12:48:24

Đối Tượng: Học viên đã hoàn tất khóa IELTS FOUNDATION (hoặc tương đương) Khóa học: 12 tuần - 4.5 giờ/ 1 tuần Giáo Trình chính: IELTS COMPLETE 4.0 – 5.0

KHÓA HỌC IELTS COMPLETE 5.0 – 6.5

KHÓA HỌC IELTS COMPLETE 5.0 – 6.5

15/08/2022 19:24:36

Đối Tượng: Học viên đã hoàn tất khóa IELTS 4.0 – 5.0 (hoặc tương đương) Khóa học: 12 tuần - 4.5 giờ/ 1 tuần Giáo Trình chính: IELTS COMPLETE 5.0 – 6.5

KHÓA HỌC IELTS COMPLETE 6.5 – 7.5

KHÓA HỌC IELTS COMPLETE 6.5 – 7.5

15/08/2022 19:25:00

Đối Tượng: Học viên đã hoàn tất khóa IELTS 5.0 – 6.5 (hoặc tương đương) Khóa học: 12 tuần - 4.5 giờ/ 1 tuần Giáo Trình chính: IELTS COMPLETE 6.5 – 7.5

Thư Viện Tài Liệu

Đăng ký nhận tư vấn

Top IELTS THẦY MẠNH