Hotline: (+84) 908 887 661   |     Email: manhtrans@gmail.com
Đăng ký | Đăng Nhập
 

Phrasal Verbs - Ngữ động từ

03/12/2021 05:28:54

SOME USEFUL PHRASAL VERBS 

 

Ward off

To ward something off is to prevent it from happening: ngăn chặn, không để xảy ra

 

Wear off

When something wears off, it disappears gradually: dần biến mất

 

Walk off

To walk something off is to get rid of it by walking: đi xa khỏi cái gì, tránh xa cái gì

 

Make off

To make off is to leave a place in a hurry: vội vả rời khỏi

 

Put off

To put off is to postpone: trì hoãn

 

Make after

To make after somebody is to chase them: đuổi theo ai

 

Make away

To make away is to escape: trốn thoát, tẩu thoát

 

Make out

To make out is to pretend that something is true: giả vờ như điều gì đó là đúng

 

Make up

To make up is to invent something: bịa ra, tạo ra

 

Hold back

To hold something back is to keep it secret: giữ bí mật

 

Hold up

To hold something up is to delay it: hoãn lại

Hold down

To hold something down is to keep it low: giữ cái gì đó ở vị trí thấp

 

Hold on

To hold on is to wait: đợi (qua điện thoại)

 

Keep off

To keep something off is to avoid it from going onto a particular area of land: tránh

 

Get around

To get around is to travel: đi lại, du lịch

 

Get back

To get back is to come back: trở về

 

Get by

To get by is to manage to do something with great difficulty: vượt qua, xoay sở làm được một việc khó

 

Get in

To get in is to enter a place: bước vào

 

Get out

To get out is to leave a place: đi ra, rời đi

Thư Viện Tài Liệu

Đăng ký nhận tư vấn

Top IELTS THẦY MẠNH