Hotline: (+84) 908 887 661   |     Email: manhtrans@gmail.com
Đăng ký | Đăng Nhập
 
IELTS Reading: Difficult gap - fill

IELTS Reading: Difficult gap - fill

20/06/2024 09:16:51

ry the following exercise from Cambridge IELTS book 10 (test 2, passage 2). My students found the two questions quite difficult.

IELTS Reading: True, False or Not Given

IELTS Reading: True, False or Not Given

22/06/2024 14:13:53

Michael Faraday, (1791 - 1867) was an English scientist who contributed to the fields of electromagnetism and electrochemistry. Although Faraday received little formal education he was one

IELTS Reading: Keywords

IELTS Reading: Keywords

21/06/2024 03:54:31

Trong bài thi IELTS reading, việc nắm vững kỹ thuật đọc và hiểu KEY WORDS giúp các bạn giải quyết gần như tất cả các câu hỏi khó, rào cản cuối cùng cho mục tiêu IELTS Reading Band 8.0. Trong bài viết này, thầy sẽ tổng hợp và giới thiệu

Kinh Nghiệm Học Từ Vựng (Video)

Kinh Nghiệm Học Từ Vựng (Video)

19/06/2024 02:35:28

Khi học từ vựng hãy chọn nhóm từ vựng (chủ đề từ vựng) cần học. Ví dụ, bạn chọn nhóm từ liên quan đến thực phẩm, giao thông, du lịch, sở thích, v.v. Bạn có thể thực hiện bước này với những từ mới bạn nhiều lần bắt gặp khi đọc, khi nghe.

IELTS reading: Match the names

IELTS reading: Match the names

18/06/2024 20:36:36

One type of question asks you to "match the names with the statements". You will see a list of people's names (often researchers or experts) and you have to match each name with a statement about what he/she did or said.

Thư Viện Tài Liệu

Đăng ký nhận tư vấn

Top IELTS THẦY MẠNH