Hotline: (+84) 908 887 661   |     Email: manhtrans@gmail.com
Đăng ký | Đăng Nhập
 
ANH NGỮ GIAO TIẾP

ANH NGỮ GIAO TIẾP

16/07/2024 12:45:44

Chương trình Anh ngữ dành cho người lớn nhằm xây dựng nền tảng Anh ngữ vững chắc giúp học viên đáp ứng nhu cầu giao tiếp trong môi trường làm việc quốc tế và tự tin hội nhập vào nền Giáo dục thế giới.

KHÓA HỌC GIAO TIẾP CƠ BẢN 1

KHÓA HỌC GIAO TIẾP CƠ BẢN 1

16/07/2024 23:24:21

Đối Tượng: Người Chưa Học Tiếng Anh Khóa học: 12 tuần - 4.5 giờ/ 1 tuần Giáo Trình chính: FOUR CORNER 1A & 1B

KHÓA HỌC GIAO TIẾP CƠ BẢN 2

KHÓA HỌC GIAO TIẾP CƠ BẢN 2

21/07/2024 19:48:58

Đối Tượng: Người đã hoàn tất GIAO TIẾP CƠ BẢN 1 (hoặc tương đương) Khóa học: 12 tuần - 4.5 giờ/ 1 tuần Giáo Trình chính: FOUR CORNER 2A & 2B

KHÓA HỌC GIAO TIẾP TIỀN TRUNG CẤP

KHÓA HỌC GIAO TIẾP TIỀN TRUNG CẤP

23/07/2024 21:34:14

Đối Tượng: Người đã hoàn tất GIAO TIẾP CƠ BẢN 2 (hoặc tương đương) Khóa học: 12 tuần - 4.5 giờ/ 1 tuần Giáo Trình chính: FOUR CORNER 3A & 3B

KHÓA HỌC GIAO TIẾP TRUNG CẤP

KHÓA HỌC GIAO TIẾP TRUNG CẤP

21/07/2024 07:18:41

Đối Tượng: Người đã hoàn tất GIAO TIẾP TIỀN TRUNG CẤP (hoặc tương đương) Khóa học: 12 tuần - 4.5 giờ/ 1 tuần Giáo Trình chính: FOUR CORNER 4A & 4B

KHÓA HỌC GIAO TIẾP HỌC THUẬT (IELTS)

KHÓA HỌC GIAO TIẾP HỌC THUẬT (IELTS)

16/07/2024 14:11:32

Đối Tượng: Người đã hoàn tất GIAO TIẾP TRUNG CẤP (hoặc tương đương) Khóa học: 12 tuần - 4.5 giờ/ 1 tuần Giáo Trình chính: SUCCESS IN IELTS SPEAKING & VOCABULARY

Thư Viện Tài Liệu

Đăng ký nhận tư vấn

Top IELTS THẦY MẠNH