Hotline: (+84) 908 887 661   |     Email: manhtrans@gmail.com
Đăng ký | Đăng Nhập
 

TIẾNG ANH TỔNG QUÁT

23/03/2024 16:01:48

TIẾNG ANH TỔNG QUÁT

Độ dài khóa học

Từ 12 đến 24 tuần

Cách thức học tập

4.5 hoặc 9.0 giờ/tuần

Các mức độ cung cấp

Sơ cấp đến cao cấp

Các lớp học Tiếng Anh Tổng Quát dành cho những học viên muốn nâng cao khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh. Những lớp học này cũng là con đường dẫn tới tất cả các chương trình Tiếng Anh khác tại GM EDU. Trong các khóa kéo dài 24 tuần, sinh viên thực hành kỹ năng đọc và nghe trong khi vẫn phát triển các kỹ năng viết và nói rõ ràng và mạch lạc để chuyển tải thông điệp của họ với sự tự tin.

Lựa chọn học tập 4.5 giờ hay 9.0 giờ mỗi tuần?

GM EDU cung cấp hai lựa chọn học tập đối với các khóa học Tiếng Anh Tổng Quát, Tiếng Anh Học Thuật và Tiếng Anh Thương Mại. Bạn có thể đăng ký khóa học 4.5 giờ mỗi tuần với chương trình 50 giờ học chính và 4 giờ kiểm tra đánh giá các kỹ năng, cho khóa học 12 tuần.

Bạn cũng có thể chọn khóa học 9.0 giờ mỗi tuần với chương trình 100 giờ học chính và 8 giờ kiểm tra đánh giá các kỹ năng. Chương trình này phù hợp cho các bạn lựa chọn tiếng Anh học thuật (IELTS, TOEFL, TOEIC) và có kế hoạch học tập gấp rút, ngắn hạn, để chuẩn bị cho việc du học hoặc đầu vào các trường quốc tế.

Hội Thảo Kỹ Năng (Speaking Clubs)

Tại GM EDU, bạn có thể nâng cao việc học ngôn ngữ của bạn bằng cách tham gia các buổi hội thảo kỹ năng, câu lạc bộ Tiếng Anh cuối tuần. Việc này sẽ mang đến cho bạn cơ hội tập trung vào kỹ năng bạn muốn phát triển hơn nữa. Các hội thảo kết hợp chặt chẽ với việc thực hành nghe, nói, đọc và viết nhằm giúp bạn tăng cường khả năng giao tiếp tự tin bằng Tiếng Anh với mọi người đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Thực tế, các hội thảo được thiết kế một cách đặc biệt để nâng cao khả năng suy nghĩ bằng Tiếng Anh có sự phân tích và sáng tạo, dành cho các sinh viên sau trung học, cho các tình huống công việc và môi trường xã hội.

Thư Viện Tài Liệu

Đăng ký nhận tư vấn

Top IELTS THẦY MẠNH