Hotline: (+84) 908 887 661   |     Email: manhtrans@gmail.com
Đăng ký | Đăng Nhập
 

10 Mẫu Câu Nói Về "Thói Quen"

23/07/2024 16:32:08

10 MẪU CÂU THÔNG DỤNG KHI NÓI VỀ "THÓI QUEN"

  1. I spend a lot of time + V-ing : Tôi dành rất nhiều thời gian vào việc…)
  2. I (often) tend to...( + V-inf) : Tôi thường có xu hướng làm việc gì đó…
  3. You'll always find me + V-ing : Bạn sẽ thường xuyên tìm thấy tôi đang làm gì đó...)
  4. (V-ing) is a big part of my life : Làm gì đó chiếm một phần lớn trong cuộc sống của tôi)
  5. I always make a point of (+ Danh từ/V-ing) : Tôi luôn cho rằng làm gì đó là một việc rất quan trọng
  6. Whenever I get a chance, I... : Bất cứ khi nào có cơ hội, tôi lại làm việc gì đó
  7. I have a habit of..(+Danh từ/V-ing) : Tôi có thói quen làm việc gì đó
  8. I can't (seem to) stop...(V-ing): Có vẻ như tôi không thể dừng làm việc gì đó
  9. I always...( + V-bare) : Tôi thường xuyên làm gì đó
  10. I can't help/ bear/ stand...(+V-ing): Tôi không thể dừng làm gì đó

Cấu trúc 5 và 6 ám chỉ rằng mình rất thích làm việc đó và cố gắng làm việc đó thật nhiều.

Cấu trúc 7 đôi khi dùng để nói về một thói quen xấu

Cấu trúc 8 và 10, người nói biết đây là một thói quen xấu nhưng vẫn không bỏ được thói quen đấy

Thư Viện Tài Liệu

Đăng ký nhận tư vấn

Top IELTS THẦY MẠNH