Hotline: (+84) 908 887 661   |     Email: manhtrans@gmail.com
Đăng ký | Đăng Nhập
 
Advantages and Disadvantages

Advantages and Disadvantages

04/03/2024 08:08:31

Agreeing Expressions

Agreeing Expressions

03/03/2024 19:45:13

Disagreeing Expressions

Disagreeing Expressions

04/03/2024 08:35:41

Emphasizing Expressions

Emphasizing Expressions

02/03/2024 06:00:13

Basic Prepositions following adjectives or verbs

Basic Prepositions following adjectives or verbs

26/02/2024 00:51:12

Giới từ thường gây không ích khó khăn cho các bạn mới bắt đầu học tiếng Anh. Để giúp các bạn dần tiếp cận với các giới từ thường dùng với tính từ hoặc động từ cơ bản, GM EDU sẽ tổng hợp và giới thiệu đến các bạn loạt bài về giới từ trong thời gian tới. Dưới đây là 40 giới từ cơ bản dành cho các bạn lớp AVGT.

Thư Viện Tài Liệu

Đăng ký nhận tư vấn

Top IELTS THẦY MẠNH