Hotline: (+84) 908 887 661   |     Email: manhtrans@gmail.com
Đăng ký | Đăng Nhập
 

Idioms with "Meet"

23/07/2024 13:14:17

Trong việc diễn đạt bằng ngôn ngữ nói chung, và tiếng Anh nói riêng, thành ngữ (idioms) hoặc ngữ động từ (phrasal verbs) thường được dùng trong các tình huống thân thiện, ít học thuật. Các bạn thí sinh IELTS cần lưu ý KHÔNG sử dụng chúng trong văn viết học thuật, trang trọng (Academic Writing). Tuy nhiên, ngôn ngữ nói có phần ít học thuật hơn. Vì vậy, việc dùng một vài thành ngữ hoặc ngữ động từ trong bài thi nói một cách đúng nghĩa, đúng ngữ cảnh sẽ giúp các bạn nói tiếng Anh giống người bản xứ hơn và tất nhiên sẽ được đánh giá cao hơn. Dưới đây, IELTS THẦY MẠNH (GM EDU) sẽ giới thiệu với các bạn 6 thành ngữ với MEET (IDIOMS with MEET) được dùng phổ biến, giúp các bạn ghi điểm cao cho bài thi nói.

1. meet sb's eye
= to look at someone directly while they are looking at you: nhìn trực diện vào mắt ai


E.g.: I tried to avoid meeting his eye.


2. meet sb halfway


= to do some of the things that someone wants you to do, in order to show that
you want to reach an agreement or improve your relationship with them
: làm một điều gì
đó mà người khác muốn nhằm đạt được sự đồng tình hoặc cải thiện quan hệ với người đó.


E.g. I'll agree to some of your requests if you'll meet me halfway.


3. meet up (with someone)


= to see and talk to someone after making an arrangement to do so: gặp ai đó theo hẹn


E.g. I'm meeting up with some friends after work.


4. meet with something


= to experience something, esp. something unpleasant: trải qua việc không vui

E.g. She met with an accident on her way to school.


5. meet your maker (thường nói trong tình huống vui, hài hước)


= to die, to pass away: chết, gặp chúa.


E.g. You are well on the way to meeting your maker.


6. meet your match


= to compete unsuccessfully with someone: thi đấu, cạnh tranh thất bại


E.g. He was a good player, but he met his match in Peter.

Tham khảo thêm các Idioms with LOOK.

Thư Viện Tài Liệu

Đăng ký nhận tư vấn

Top IELTS THẦY MẠNH