Hotline: (+84) 908 887 661   |     Email: manhtrans@gmail.com
Đăng ký | Đăng Nhập
 

Ngữ Pháp 1

17/06/2024 15:30:15

Ngữ pháp 1 là tài liệu ngữ pháp cơ bản được IELTS THẦY MẠNH (GM EDU) giới thiệu đến các bạn mất căn bản ngữ pháp tiếng Anh. Tài liệu này tuy được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh, nhưng được trình bày một cách cơ bản và dễ hiểu nhất, giúp các bạn có cái nhìn khái quát về ngữ pháp ở cấp độ sơ cấp. Tài liệu giới thiều về 29 chủ đề ngữ pháp cơ bản, bao gồm lý thuyết, ví dụ và bài tập thực hành cho mỗi chủ đề.

Link tải tài liệu Ngữ Pháp 1 TẠI ĐÂY.

Cảnh báo:

 • Tài liệu Ngữ Pháp 1 được chia sẻ và lưu hành nội bộ với tính chất tham khảo.
 • GM EDU không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hình thức giao dịch thương mại nào liên quan đến tác quyền của tài liệu. 
 • Mọi hình thức mua bán phải được sự đồng ý của tác giả và nhà xuất bản. 

TABLE OF CONTENTS

 1. Personal Pronouns. 2
 2. Present Simple of to BE.. 7
 3. There Is – There Are. 12
 4. Present Simple  of Ordinary Verbs. 17
 5. Present Continuous. 23
 6. Present Continuous -  Future Actions. 33
 7. Near Future. 37
 8. Simple Future. 43
 9. Present Continuous, Near Future & Simple Future. 49
 10. Present Simple vs.  Present Continuous. 54
 11. Imperative Form.. 59
 12. Can, May, Must & Have To. 67
 13. Countable & Uncountable Nouns. 72
 14. Plural Nouns. 77
 15. Possessive Adjectives. 84
 16. Possessive Pronouns. 85
 17. Possessive Case of Nouns. 91
 18. Simple Past of TO BE.. 97
 19. Simple Past of  Ordinary Verbs. 100
 20. Adjectives &  Adverbs of Manner 106
 21.  Comparative Adjectives. 110
 22. Comparison of Equality & Superlative Adjectives. 114
 23. Comparisons of Adverbs. 121
 24. Past Continuous Tense. 128
 25. Past Simple vs.  Past Continuous. 131
 26. YES/ NO and WH- Questions. 134
 27. Tag Questions. 139
 28. Simple Sentences. 147
 29. Compound Sentences. 151

Xem thêm tài liệu:

Thư Viện Tài Liệu

Đăng ký nhận tư vấn

Top IELTS THẦY MẠNH